- oyuncu oyunda

KLAVYE DERSİ

1-) Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin. Denizin büyüklüğünü, uçsuz bucaksızlığını gören damla çok utandı ve şöyle dedi: Denizin bulunduğu yerde ben kim oluyorum? Doğrusuna bakacak olursa o varken ben yokum. Su damlası kendisini hakir gördüğünden sedef onu bağrına basıp naz ile besledi; felekte onu öyle yükseltti ki, padişahların taçlarına layık bir inci oldu.2-) Gurura kapıl demem ama özünü, kendini küçük görerek ümitsizliğe de hiç kapılma. İnsanın kendini eksiğiyle ve yeteneğiyle tanıması gerekir. Hiç kimse kusursuz olamaz. Onun için kimi kusurlarına bakıp da kendine haksızlık etmeyesin. Hatasız yazmak için devamlı olarak kitaba bakarak yazmalıdır. Ekrana ya da klavyeye bakıp yazmak dikkatimizi dağıtıp yanlış yazmamıza neden olur.3-) Yazış hızı ile okuma hızını uygun tutmak ve böylece gözlerle parmaklar arasında uyum sağlamak da gerekir. Yanlış yapmanın suç olmadığını bilin. Bu bölümde öğrenmiş olduğunuz Standart Türk Klavyesindeki harflerin ve diğer özellikli tuşların bir bütün olarak kullanışı ile ilgili örnek uygulamalar yapılacaktır. Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Örnek uygulamaları yaparken uyulması gereken en temel ilke ekrana ve klavyeye bakmadan yalnızca kitabınıza bakarak yazmaya çalışmaktır.4-) Ayşe iki kuş ile uyumuştu. İki milli atlet iki memlekete iyilik etti. Bir kişi ile ilgili kısa kişisel bilgilerin bulunduğu yazılara özgeçmiş denir. Özgeçmiş yazmakta asıl amaç, iş için aranan niteliklerin taşındığını göstermektir. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Özgeçmiş, kişiyi tanıtması bakımından yaşam öyküsüne benzer; ancak aralarında şekil ve içerik farkı vardır. Ali tek klima servisi işletmesinde çalışmaktadır..5-) Ayla ile Avtül kimi yakalamakta imiş. Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun yaprakları yere düşer. Ekrana ve klavyeye bakmak hem zaman kaybina, hem de gözlerinizin yorulmasına sebep olacaktır. Yazı yazmaya başlamadan önce; sandalyeye otururken sırtınız dik, vücudunuz hafif öne eğimli olmalıdır. Modül kitapçığınızı klavyenin sağ tarafına koyunuz ve gözleriniz yazılacak yazıda ve başınızı hafif sağa dönük şekilde konumlandırınız. Parmaklarınızı yuvarlak bir cismi tutar gibi kıvrık tutarak, tuşlara parmak ucu ile dokunun ve parmaklarınızı tuşların üzerinde serbest bırakınız.6-) Tolga yeni jaguar marka arabasıyla Ayşen'e hava attı. Bilindiği gibi biyografiler kişi ile ilgili tanıtıcı bilgileri, tüm ayrıntılarıyla ortaya koyarken, özgeçmiş sadece genel hatlarıyla bireyleri tanıtır. Ayrıca biyografiler başkaları tarafından yazılırken, özgeçmişi bireyin kendisi yazar. Günümüzde teknolojik gelişmeler sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimde çok yeniliğe neden olmuştur.7-) Bununla beraber insanlar iletişimde çeşitli nedenlerle yazılı iletişimi tercih etmektedirler. Çünkü yazılı iletişimde taraflar sözlerini, yaptıkları anlaşmaları, detay bilgileri unutması, inkar etmesi de mümkün değildir.8-) Yazılı iletişimde yazışma dilinin etkileyici bir biçimde kullanılması gerekir. Ayrıca yazılı iletişimde söylenmek istenenler bir takım biçimsel kurallara uymak zorunda ve plan dahilinde yazılmalıdır. Gurur tahtına oturup tahammülü olmayan bir kimse hükümdar da olsa tacı ona haramdır. Savaşta sebat göster demem de, öfkelendiğim vakit öfke ve gazap gösterme derim. Akıllı kimse, tahammül eder.9-) Asıl akıllılık hışımlanmamaktır. Çünkü sabırsızlık ve hışım insana bir düşmandır; pusudan bir kere fırladı mı ne insaf kalır. ne din kalır, ne de Allah korkusu. Bu gök kubbe altında, öfke gibi bir koca dev görmedim. Ondan melekler bile ürküp kaçarlar. Öfke baldan tatlıdır derler. Öfkeye ve gazaba kapılmak kolaydır, insana tatlı gelir. Sonunda ise, yaralanırsın: pişman olursun ya da kalp kırarsın. Bir buluttan denize bir damla su damladı.